سوالات متداول

تسویه حساب در سایت شما چگونه است ؟

تسویه حساب بصورت اتوماتیک درصورت رسیدن به حد نصاب انجام خواهد شد. در حال حاضر حد نصاب برای تسویه حساب 5000 تومان می باشد.

License Checker Powered by Shrinker © XDev 2013-2015
کلیه حقوق محفوظ است